Antiatom

Valódi tények, információk, hírek az atomenergiáról, a média és az ipar csúsztatásai nélkül.

Adatlapok

arnyekvilag

Történetek

Fukusimai nukleáris válság, '12. 02.10–13. Gyorsjelentés .

2012.02.22. 23:00 | Atom Antal | Szólj hozzá!

Címkék: atom jelentés japán energia nukleáris sugárzás krízis fukushima fukusima

Alább olvashatják a japán Fukusima Daiicsi atomerőműben zajló válsággal kapcsolatos legfrissebb hírösszefoglalónkat.

(Összeállította Christine McCann, korábbi hírek: http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/nuclear-reaction/ )

A japán nukleáris politikával kapcsolatos hírek

Egy új javaslat értelmében egy 5 km-es óvintézkedési zóna (angol rövidítéssel PAZ) kerülne kialakításra a japán atomerőművek körül. Ez megközelítőleg 150 000 itt élő embert érintene. A lakosoknak egy esetleges nukleáris katasztrófa esetén el kellene hagyniuk az óvintézkedési zónát, a kutatók véleménye szerint azonban a forgalmi dugók és egyéb közlekedési hiányosságok komoly problémákat okoznának. A 2005-ös népszámlálási adatok azt mutatják, hogy öt olyan atomerőmű van Japánban, ahol az óvintézkedési zónán belül legalább 10 000 ember él. A Tokai erőmű (Ibaraki prefektúra) körüli zóna több mint 48 000 ember számára ad otthont, akiket egyidejűleg kéne kitelepíteni. A kormány felkérte a helyi önkormányzatokat, hogy szeptember végéig dolgozzák át katasztrófamegelőzési terveiket annak érdekében, hogy azok megfelelően gondoskodjanak a fent felvázolt és egyéb problémák megoldásáról. Azonban számos tisztviselő szerint a határidő túl rövid, továbbá az ezernyi logisztikai probléma megoldásához szükséges források sem állnak rendelkezésre.
 
A Nukleáris és Ipari Biztonsági Ügynökség (NISA) benyújtott egy jelentést a japán Nukleáris Biztonsági Hatósághoz (NSC), amelyben jóváhagyta a Kansai Electric által üzemeltetett Oi erőmű 3-as és 4-es reaktorait érintő stressztesztek eredményeit. A Nukleáris Biztonsági Hatóság (NSC) szakértőket fog kirendelni a Kansai által alkalmazott vizsgálati módszerek ellenőrzésére. Amennyiben az NSC jóváhagyja az eljárást, úgy Noda Josihiko miniszterelnök, Fudzsimura Oszamu kabinetfőnök, Edano Jukio, a Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium vezetője, valamint Hoszono Gósi, a nukleáris válságok kezeléséért felelős miniszter fogja meghozni a végső döntést azt illetően, hogy a reaktorokat újra lehet-e indítani. Mindazonáltal nem világos, hogy erre mikor kerül sor. Bár a törvény nem írja elő, hagyományosan a helyi hatóságok adják meg az engedélyt a fennhatóságuk alatt álló nukleáris reaktorok újraindításához. Nisikava Isszei, Fukui prefektúra kormányzója azt nyilatkozta, hogy mindaddig nem adja jóváhagyását, amíg a kormány el nem készíti a reaktorokra vonatkozó új biztonsági iránymutatásokat.
 
A Japán Atomenergia-ügynökség azt ajánlja az atomerőműveknek, hogy végezzék el az alkalmazottaik biztonsági átvilágítását, beleértve a büntetett előélet ellenőrzését is, az esetleges terrorista cselekmények megelőzése érdekében. 2005-ben már született egy hasonló javaslat, azonban azt semmilyen tényleges intézkedés nem követte. Japán az egyetlen olyan jelentős atomhatalom, ahol nem végzik el az atomerőműben dolgozók biztonsági átvilágítását. A Tokiói Elektromos Művek (TEPCO) továbbra sem tud számot adni 10 munkás sorsáról, akik röviddel a fukusimai katasztrófát követően tűntek el. Sem a munkások nevét, sem lakcímüket nem jegyezték fel.

A TEPCO

Edano Jukio, a Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium vezetője azt nyilatkozta ezen a héten, hogy jóvá fogja hagyni a TEPCO számára megítélt 689,4 milliárd jen összegű kártérítési támogatást, de kizárólag abban az esetben, ha a társaság vállalja, hogy befolyásoló részesedést biztosít a kormány részére. Amennyiben a TEPCO erre kötelezettséget vállal, úgy a kormány hatékony irányítást nyer a társaság felett. A kormány most egy közel 1500 milliárd jen összegű alapot ígért a fukusimai nukleáris katasztrófa áldozatainak és károsultjainak kárpótlására. Az összeg megemelése által lehetőség nyílik azon 1,5 millió lakos kárpótlására is, akik önként hagyták el az erőmű körüli területeket. Ez az összeg nem tartalmazza a TEPCO életben tartásához szükséges tőkeinjekciót. Ezenfelül a társaság kénytelen leszúj fejezetet nyitni” Edano szerint.  A TEPCO várhatóan 695 milliárd jen összegű nettó veszteséget könyvel el 2011-re.
 
Maszuda Naohiro, a TEPCO Fukusima Daini erőművének üzemvezetője e héten adott interjújában most először ismerte be, hogy az erőműben leolvadáshoz közeli állapot alakult ki a tavalyi földrengést és cunamit követően. A Daini erőmű 12 km-re található a Fukusima Daiicsi erőműtől, ahol tavaly márciusban három nukleáris leolvadás történt. A Fukusima Daini erőmű hűtőszivattyúi automatikusan lekapcsoltak a cunami megérkezésekor. Több mint 2000 alkalmazott küzdött a reaktorok stabilizálásáért, többen közülük hatalmas súlyú kábeleket fektettek le, összesen mintegy 9 km hosszúságban. Maszuda azt nyilatkozta, hogy ha a földrengés és a cunami hétvégén sújtott volna le, mindössze 40 alkalmazott lett volna az erőműben.Ebben az esetben igen nehéz lett volna kezelnünk a helyzetet” — tette hozzá.

A TEPCO eddig összesen mintegy 229,2 milliárd jent fizetett ki kártérítési követelésekre a Fukusima Daicsi nukleáris katasztrófa 45 900 károsultja részére. Eddig több mint 86 ezren nyújtottak be kártérítési követelést (beleértve a 30 000 magánszemélyt és a 15 900 vállalatot és szervezetet), így a TEPCO-nak még több mint 40 000 kérelmet kell feldolgoznia.
 
A reaktor állapota

A TEPCO tisztviselői most azt állítják, hogy a 2-es reaktorban egy törött hőmérő miatt mérnek magas hőmérsékletet, valamint hogy a hideg leállás állapota továbbra is biztosított a Fukusima Daiicsi erőműben. A Nukleáris és Ipari Biztonsági Ügynökség (NISA)bár osztja a fenti véleménytazt javasolja a TEPCO-nak, hogy szivattyúzzon még több vizet a reaktorba a fűtőelemek hidegen tartása érdekében, ha esetleg mégis tévednének. A mért hőmérséklet adatok egyenletesen emelkedtek az elmúlt két hét alatt. A hőmérséklet február 13-ra elérte a 94,9 ºC-ot. A reaktor egyéb pontjain lévő két másik hőmérő 35 ºC-ot jelez. Egyes szakértők szerint a hibás hőmérő bizonyítja, hogy a TEPCO nem ismeri a leolvadt fűtőelemek helyét vagy állapotát, és a hőmérsékletmérés módszere is hibás lehet. Ezenfelül arra is rámutattak, hogy amennyiben a másik kettő hőmérő is meghibásodik, akkor lehetetlen lesz nyomon követni a reaktoron belüli hőmérsékletet, mivel a magas sugárzási szint miatt nem lehet új műszereket telepíteni.
 
A TEPCO bejelentette, hogy a videofelvételek tanúsága szerint a Fukusima Daicsi 4-es reaktor pihentetőmedencéjében található fűtőelemek nem sérültek, bár a medencébe jelentős mennyiségű törmelék került a 2011. március 15-én történt hidrogénrobbanás eredményeképpen. A TEPCO a jövő év során 1500 fűtőelemet kíván eltávolítani a medencéből.
 
A TEPCO beismerte, hogy a 2011 júliusa és decembere között 22 alkalommal észlelt radioaktív vízszivárgást a csöveket átlyukasztó gyomok okozták a Fukusima Daicsi atomerőműben. A szabadban elhelyezkedő, mintegy 4 km hosszúságú csővezetéket azóta tartósabb anyagból készült csővezetékre cserélték.  
 
Szennyeződés (beleértve a gazdasági hatásokat és a humán expozíciót is)

Az Okinava prefektúrában elvégzett vizsgálatok a radioaktív cézium magas szintjét mutatták ki a Fukusima prefektúrából származó hamuval kevert vízből gyúrt tésztában. Bizonyos kesernyés ízek megszüntetése érdekében gyakran kevernek hamut a vízbe, majd ebből gyúrják a tésztát. A tésztában mért céziumszennyezés mértéke 258 Bq/kg volt. A japán Mezőgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztérium egészen november 18-ig nem állapított meg radioaktív határértékeket a faanyagokra vonatkozóan, arra pedig nem is gondoltak, hogy hamu is felhasználásra kerülhet az élelmiszerkészítés során. Az okinavai tésztát szennyező hamu alapanyagául szolgáló fát november 7-én szállították le.
 
A Mainichi Daily News újság által végzett új közvéleménykutatás azt mutatja, hogy a Fukusima prefektúrában élő mezőgazdasági termelőket felháborította a Mezőgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztérium új kérése, miszerint korlátozni kell a rizs termesztését azokon a területeken, ahol a tavalyi termésben a radioaktív cézium szintje meghaladta a 100 Bq/kg-ot. A jelenlegi kormányzati határérték a rizs esetében 500 Bq/kg, azonban ezt 100 Bq/kg-ra módosítják áprilistól. Önkormányzati tisztviselők azt kérik, hogy a termesztést olyan területeken is engedélyezzék, ahol a céziumszint meghaladja a 100 Bq/kg-os szintet,  feltéve, hogy megtörtént a sugármentesítés, és minden zsák rizs radioaktív tesztelését is elvégezték.
 
Szennyezésmentesítés

Japán továbbra is küzd a tavalyi földrengés és cunami után visszamaradt hatalmas mennyiségű törmelék eltakarításával, hiszen számos önkormányzat nem veszi át feldolgozásra a törmeléket a sugárszennyezéstől való félelem miatt. Január 31-én Fukusima, Ivate, és Mijagi prefektúrában még mindig huszonkét és fél millió tonna törmelék volt.
 
Atomenergiával kapcsolatos egyéb hírek

Gregory Jaczko, az USA Nukleáris Biztonsági Hatóságának (NRC) elnöke volt az egyetlen, aki a múlt heti NRC-szavazás során a Southern Electric által Georgia államban létesítendő Vogtle erőmű két új reaktorának megépítéséhez szükséges jóváhagyás odaítélése ellen szavazott. Jaczko ismételten felszólította az atomenergia-ipart, hogy vegye figyelembe Fukusima tanulságait, azonban az NRC bizottsága semmibe vette aggályait. Jaczko így nyilatkozott:Tisztában vagyunk vele, hogy vannak dolgok, amiket meg kell oldanunk, dolgok, amiket meg kell változtatnunk, dolgok, amiket ki kell elemeznünk. Az, hogy mi most kiadjuk ezt az engedélyt, és azt mondjuk, hogy »ráérünk később foglalkozni ezekkel a kérdésekkel«, számomra olyan, mintha a szekeret fognánk a lovak elé... Véleményem szerint a hatóságnak elő kellett volna írnia a Vogtle erőmű számára, hogy teljesítse a fukusimai katasztrófát követően kialakított új követelményeket, mint például a kiégett fűtőelemek hűtőmedencéibe telepített jobb ellenőrző-berendezéseket előíró lehetséges követelményt.Azonban a hatóság nem így cselekedett. Mindeközben környezetvédő csoportok jogi úton igyekeznek megtámadni a döntést annak érdekében, hogy egy olyan környezeti hatástanulmány készüljön, amely immár a fukusimai katasztrófa tanulságait is figyelembe veszi.
 
Az NRC figyelmeztette a Southern California Edison által üzemeltetett San Onofre atomerőművet, amiért az több mint egy órás késéssel tájékoztatta a lakosságot a novemberben történt ammóniaszivárgásról. Az ammónia súlyos égési sérüléseket, tüdőirritációt és -károsodást, illetve halált okozhat.  Az NRC nyilatkozata szerint a szivárgás annak eredményeképpen történt, hogy az erőmű elmulasztottamegfelelően azonosítani, értékelni és helyrehozni a problémát, valamint követni saját belső eljárásrendjét. Az utóbbi időben számos biztonsági és eszközökkel kapcsolatos kihágás történt a San Onofre erőműben, beleértve a radioaktív vizet szállító csöveken tapasztalt jelentős mennyiségű szokatlan kopást is. A reaktort múlt héten le kellett állítani, miután azt észlelték, hogy az egyik csőből radioaktív anyag szivárog. Az erőmű tisztviselői beismerték, hogy egy kis mennyiség a légkörbe is kikerülhetett. Később ugyanazon a héten egy munkás a javítási munkálatok közben egy radioaktív vizet tartalmazó medencébe esett.

Pakisztán hat vagy több új nukleáris reaktor építése érdekében nukleáris technológiát és eszközöket kíván vásárolni Kínától. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások a végső szakaszba érkeztek. Jelenleg Pakisztán három nukleáris reaktorral rendelkezik.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://antiatom.blog.hu/api/trackback/id/tr484176487

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.